Velkommen til Evenskjer.net

På dette nettstedet vil du finne litt om Evenskjers historie og gamle bilder fra Evenskjer.

Evenskjer ligger på 68.5837 grader nordlig bredde og 16.5723 østlig lengde

Evenskjer har fått sitt navn etter de tre skjærene, Evenskjærene, som lå nede ved havet på gården Skånland store. Hvem som har gitt navn til skjærene vet vi ikke, men det er sannsynlig at navnet er knyttet til en eller annen Even eventuelt Eyvind (Eyvindskjærene ft. 1875).

 

Det opprinnelige navnet var Skånland store. Evenskjær ble kun brukt om det området som idag kalles Skjærran. Da Evenskjær ble eget poststed i 1892, begynte navnet etter hvert å dekke et større og større område. I 1910 dekket Evenskjær området fra Skjærran til et stykke forbi det gamle meieriet. 1. juli 1939 skiftet Evenskjær navn til Evenskjer etter en kongelig resolusjon. Hvorfor skrivemåten ble endret, vites ikke.

 

Idag dekker Evenskjer stort sett hele området som opprinnelig het Skånland store.

Evenskjer ble kommunesenter i Skånland kommune da kommunen ble utskilt fra Trondenes kommune i 1926.

I 1964 ble Skånland kommune slått sammen med Astafjord kommune, og den nye kommunen fikk navnet Skånland. Fra 1. januar 2020 ble Skånland kommune slått sammen med Tjeldsund kommune i Nordland, og den nye kjommunen fikk navnet Tjeldsund. Evenskjer ble kommunesenter, og den nye kommunen tilhører det nye fylket Troms og Finnmark.

evenskjer45