evenskjer197

Boltås skole på Harstadtur i 1957. Bildet er tatt utenfor Trondenes kirke. Med på bildet: lærer Andreas Bergland, Svein Henriksen, Aage Planterhaug, Laila Øvrevoll (Hansen), Arild Åsheim, Thordur Knudsen, Ingebjørg Bergland Johnsen, Reidun Storlien (Andersen), Anna Bergland, Jan Johnsen, Grete Gimsøy, Asbjørg Skåden (Eriksen), Charles Fjelldal, Millaug Eriksen, Jan Magne Kalstad, Ruth Håvoll (Øverland), Per Eriksen, Oddlaug Myrland, Camilla Karlsen, Aud Johansen, Terje Åsberg, Arna Olsen (Fjelldal), Sylvi Johansen (Molund), Selma Olsen (Andersen).

evenskjer198

Boltås gamle skole, bygd i 1916, tegnet av lærer Peder Skånland (senere skoleinspektør i Troms og far til sentralbanksjef Hermod skånland). Bildet er fra 1955.

evenskjer116

Håndarbeidsgruppa ved Breistrand skole 1958/59. Før den niårige grunnskolen ble innført, hadde de forskjellige skolene to ukers sløyd for guttene og handarbeid for jenter fra 4. til 7. klasse. Sløydbenker og verktøy ble fraktet fra skole til skole, og ofte var det en lærer som hadde all formingsundervisningen.Her har vi håndarbeidsgruppa ved Breistrand skole 1958-59. Foran fra venstre: Elin Samuelsen, Gerd Johansen, Inger Hamnevoll, Unni Israelsson og Jorunn Samuelsen. Bak: Maifrid Johansen, Olaug Fagerli, lærer Sonja Johansen, Inger Israelsson, Kjærlaug Hamstad, Annie Otterå og Solfrid Tennås

 

evenskjer253

Noen av guttene på Breistrand skole på slutten av 1950-tallet. Lærere er Sonja Johansen og Lars Einejord. Tror de tre guttene fra venstre er: Annar Salberg, Per Asbjørn Rødberg og Per E. Samuelsen. Kanskje noen kan komme med de rette navnene på guttene?

evenskjer271

Småskolen på Breistrand 1958/59. Bak fra venstre: Per-Oluf (Pelle) Israelsson, Hans Peter Ryeng, Sonja Sletten, Turid Lie, Ragnhild Otterå og Jorid Salberg. Foran: Oddvar Rødberg, Osvald Rafaelsen, Per-Armand Hamnevold, Eli Kristin Samuelsen og Gretha Andersen.

evenskjer262

Elever ved Boltås skole på tur til Boltåstuva våren 1965. Øverst Idar Thomassen. Videre nedover: Friggbjørn Fjelldal, Helge (=ppholt) Borck, Arild Gimsøy, Henry Høgli, Magne Åsberg, Edin Gimsøy, Oddbjørg Olsen, Randi Nordlund, Anne Marie Johnsen, Olea Åsheim, Unni Hansen, Torgunn Andersen, Elrun Eriksen, Maid Solstad, Herdis Åsheim, Nilbjørg Høgli og Edny Nilsen.

 evenskjer273

Boltås skole ca. 1930. Foran fra venstre: Nilseine ? (Steinjorda), Tordis Hansen, Hilma Fossmo, Alvilde Andersen, Emma Eriksen, Julie Johnsen. Midten fra v.: Odne Johnsen (Svartvatn), Peder Johnsen, Petter Johnsen, Hilmar Solstad, Josef Josefsen. Bak fra v.: Einar Johansen, Ingvald Fagerli, ukjent (fra Skavlia), John Olsen (Steinjord), Rudolf Johnsen, Agnar Johansen og lærer Andreas Bergland, Boltås.