Trøssemark skole. Fra 1880 var Trøssemark med i 2. lærerdistrikt (lærer Jensen). Kretsen hadde i 1880 12 skolepliktige barn og hadde selvsagt udelt skole. I 1891 var O. Haraldsen (f. 1869) ansatt som lærer, men han flyttet fra kommunen allerede i 1892. I 1892 ble A. Aronsen lærer – til 1896 da Trøssemark ble slått sammen med 1. kl. på Breistrand. Johanne Pedersen var da lærerinne der. I 1899 fikk Erik Johnsen et rentefritt lån av kommunen på kr. 600,00 for å bygge hus som kunne nyttes til skole. Dette huset brant, og skolen måtte da holde til i en gamme. Gammen hadde en fordør og en «stue». Dette rommet hadde 2 små vinduer. Golvet i gammen var steinheller og jord. I gammen var husfolket med sitt stell. Her kokte de maten, og her sov de og læreren. I skoletida «tronte» læreren for enden av et bakstebord, og barna satt på begge sidene. I 1901 ble ledige pulter flyttet fra Vollstad til Trøssemark (Skånland var da en del av Trondenes kommune).

Ny skole ble bygd i 1928.

 

evenskjer136
Trøssemark skole

 

Lærere: Emerentze Kristiansen (1916), Edv. Øyvann (1917-1919), Petra Pedersen (1920), Andr. Boltås (1921), Morten Smith-Solbakken 1923. Norvald Dyrvik fra Dyrvikhøgda var lærer fra 1928 til 1935. Lærere frem mot vår tid: Bjarne Berg-Sæther, Ingeborg Berg, Bjarne Solås, Leif Larsen, Arne Lomås,Per Midtun, Inga Nordbakk Andersen, Arthur Elvenes, Ronald Lindahl, Solbritt Lindahl, Gudmund Johnsen, Magne Huva. Britt Tømmertun, Tone Kjølling, Asbjørg Skåden, Gun Larsen, Jan Stiberg, John Nyheim, Oddlaug Hansen.

evenskjer363

Norvald Dyrvik med elever foran Trøssemark skole. Bak fra venstre og rundt: Robert Nordli, Aminda Åsheim, Berny Nymo, Berghild Dyrvik (Norvald Dyrviks søster. Hun pleide iblant bli med på skolen), Norvald Dyrvik, Tore Fjelldahl, ukjent, Anny Fløystad, Aminda Thomassen, Borghild Johnsen, Ingrid Larsen.

evenskjer364

Trøssemark skole 1957. Ingvart, Ruben, Johnny, Irene, Anne, Eldbjørg. Så i neste rekke Ronald, Jørgen, Ingolf, Svein Erik, Lonny, Oddlund (skjult), Oddvar, Bitten.Resten: Karlot, Kitty, Jan Erik, Sissel, Bjørnar, Halvar, Solveig, Erla, Solgull.

evenskjer365

Klassebilde fra Trøssemark skole 1966-67
Ann Britt,Rigmor, Ivy, Ingmar, Solfrid, Lillian, Sigrunn, Anne, Gudmund, Inger og Elsie
Lærer Nyheim

Kilde: Trondenes historie.