Befolkningsutvikling 1801 - 1910

1801 1865 1875 1900 1910
Skånland store   52 152 182 336 354
Skånland lille   37   64   66   94 109
Steinsland   44   65   76   87 107
  22   59   64 116 124

 Tallene er basert på folketellingene 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910.

For Lilleskånland er også Dyrvikhøgda og Djuphavn tatt med.