header

Boltås skole

 

Boltås skole reioerstua

Reierstua. 

På midten av attenhundretallet var det grisgrendt i det som senere ble Boltås skolekrets. Følgende gårder hørte til skolekretsen: Sletten, Tennås, Skavli, Steinjord, Boltås, Stuneshaug, Svartvatn, Planterhaug, Husjord, Rødbergmark, Erikjord, Kvitfors, Myrnes og Fjellkroken. Skolen gikk på omgang og flyttet mellom gårdene Sletten, Boltås, Kvitfors og Myrnes. En vanlig stue eller gamme var stor nok til skole.

Folket i kretsen betalte skatt til Evenes kommune og soknet til Evenes kirke. Jordskatten betalte de likevel til lensmannen i Trondenes. I 1906 søkte folket på Lavangseidet om å bli overført til Trondenes, men Trondenes skolestyre frarådet slik overføring da en mente det ville skape problemer for skolen. I 1912 ble Boltås krets med gårdene Skavli (senere også Storli og Langbakk), Sletten, Tennås, Steinjord, Boltås, Svartvasshaug og Planterhaug) overført til Trondenes.

Da skolen gikk på «omgang» ble det holdt skole på Sletten i stua til Jo Persa, i Boltås (nedre) først i stua til Nils Omundsen, senere i stua til Hartvig Jørgensen, i Boltås (øvre) i gammen til Reier Knutsen og på Myrnes i gammen til Johan Olsen. Så bygde Reier Knutsen en stor stue som han leide bort til skole. Selv bodde han i kjøkkenet med familien sin. I denne «Reierstua» holdt skolen til helt til det ble bygd skolehus i 1916. Barna snakket samisk hjemme og på skolen. Få kunne snakke norsk da de kom på skolen. Læreren skjønte lite av samisk, men smått om senn lærte barna litt norsk og læreren litt samisk, så undervisninga gikk lettere. Barna satt rundt et langbord og noen satt på sengkanten. Husfolket holdt til i kjøkkenet eller i andre enden av skolerommet.

evenskjer198

Skolen som ble bygd i 1916 og tegnet av Peder Skånland (f. Hartviksen), senere skoledirektør i Troms og far til Hermod Skånland.

Lærere: Trøan var seminarist og lærer i flere år i Boltås. Han hadde ord for å være likesæl med arbeidet og nokså argsint. Det hendte at han brukte linjalen på en slik måte at kretsformannen Nils Olsen («Nikke») måtte snakke han til rette. Da skolekretsen i 1912 ble overført til Trondenes, var Oluf Botten lærer. Trondenes skolestyre gjorde da dette vedtaket: «Nuværende lærer i Boltås - Kvitfors, Oluf Botten, fortsetter i nuværende post til skoleårets slutt. Skolen i Boltås forblir i Reier Knutsens hus. Reier skaffer hus og brende for kr. 3,50 pr. uke.» I 1912 hadde Peder Skånland 20 uker skole i Boltås (12 uker i Trøssemark og 9 uker i Leikvikhamn). Senere var Peder Skånland lærer i Boltås og på Steinsland. I 1916 fikk Boltås skolehus, tegnet av P. Skånland. Da P. Skånland flyttet til Sama, ble A. Aronsen på Evenskjer konstituert i posten. For kortere tid har og Edv. Øyvann, Petra Hartvigsen og M. Smith-Solbakken holdt skole. Andreas Peder Nikolaus Boltås, f. 20/7 1895 på Boltås, eks. Nesna 1923. Lærer SteinslandBoltås 1923-24, Boltås - Trøssemark 1924-29. Peder Skånland ble senere skoledirektør i Troms, og han var far til Hermod Skånland.

Kilde: Trondenes historie

Boltås hørte tidligere til Evenes (Ofoten) kirke og Evenes kommune. I 1912 ble Boltås og området rundt overført fra Evenes kommune til Trondenes kommune (Skånland fra 1926).

Boltås skole var den siste av "grendeskolene" i sørlige del av Skånland som ble nedlagt. Siste skoleåret var 2011/2013.

 

boltas 01

Statsrådbesøk kort tid før Boltås skole ble nedlagt. Bildet er tatt 11. frebruar 2011.

 

boltas 03

Elever fra Trøssemark og Boltås på skoletur til Grovfjord ca. 1965. Bildet er tatt ved Rørelv. Vi har ikke alle navnene, men vi ser bl.a. Fritz Olufsen, Sigbjørn Åsli, Lillian Fossmo, Sigrunn Hansen, Odd-Egil Åsli, Solfrid Åsli, Anne Kathrine Olufsen, Anfrid Fedreheim, Gerd Nilsen, Rigmor Fløystad, Judith Åshovd, Geir Hansen, Bitten Hansen, Friggbjørn Fjelldal, Gudmund Johnsen, Inger Johnsen, Ingmar Vesterheim, Levald Åsheim, Ivy Utnes, Terje Utnes, Launill Rosenhaug, Herdis Hansen, Nilbjørg Berntsen, May-Britt Olsen, Harald-Arne Åsli og Bodil Nilsen.

 

boltas 04

Adventsopptreden av småskoletrinnet ved Boltås skole 1988. Fra venstre: Knut Markussen, Carina Fjelldal, Emma Margrethe Skåden, Ann Nelly Hanssen, Janne Hansen, Vibeke Molund, Alexander Boltås, Kjersti Fjelldal, Tony Molund og Frank Henriksen. Sittende: Linda Henriksen.

 

boltas 06

1., 2. og 3. klasse ved Boltås skole. Bak fra venstre: ukjent montør (monterte TV-masta), John Nyheim. Midten fra v.: Svein Håvoll, Steinar Dorgli, Geir-Ulf Nilsen, Ragnar Høgli, Per-Erling Stiby, Geir Myrland, Trond Myrland, Gunn Boltås, Øystein Karlsen ukjent montør og Asbjørg Johansen (Selvli). Foran: Johnny Stiby.

 

 boltas 19

Foran: Maid Solstad, Herdis Åsheim, Nildbjørg Høgli, Arild Gimsøy, Elrun Eriksen og Magne Åsberg. Bak: Edny Nilsen, Oddbjørg Olsen, Unni Hanssen, Randi Nordlund, Torgunn Andersen, Anne-Marie Johnsen, Henry Høgli, Idar Tommassen og Friggbjørn Fjelldal.

 

boltas 16

 Første rekke: Ken-Håvard, Kjersti, Vibeke, Carina, Ranveig og Janne. E det Marja, og 2 stk. Kanebog?, Trine, Stine og Ørjan.

 

boltas 17

Boltås skole.

 

 boltas 18

Fra Boltås skole. Bakerst: Torgunn Andersen, Oddbjørg Olsen, Arild Gimsøy og Idar Thomassen. Foran: Unni Hansen, Henry Høgli og Magne Åsberg. Anne Marie Johnsen og Edny Nilsen helt fremst.

 

boltas 21

Bildet er tatt utenfor Trondenes kirke rundt 1960. Med på bildet: lærer Andreas Bergland, Svein Henriksen, Aage Planterhaug, Laila Øvrevoll (Hansen), Arild Åsheim, Thordur Knudsen, Ingebjørg Bergland Johnsen, Reidun Storlien (Andersen), Anna Bergland, Jan Johnsen, Grete Gimsøy, Asbjørg Skåden (Eriksen), Charles Fjelldal, Millaug Eriksen, Jan Magne Kalstad, Ruth Håvoll (Øverland), Per Eriksen, Oddlaug Myrland, Camilla Karlsen, Aud Johansen, Terje Åsberg, Arna Olsen (Fjelldal), Sylvi Johansen (Molund), Selma Olsen (Andersen).

 

boltas 20

Bak f.v: Per Midtun, Amund Johnsen, Sigbjørn Skåden, Katrine Knutsen, Heidi Flage, Ann Elin Hansen, Roger Gimsøy, Torgrim, Hedvig Tømmerås. Midten f.v: Magne Skåden, Kai Roar Olsen, Hilde Oppholt, Ole Olsen, Vidar Stiby, Vegard Dorgli, Elisabeth Gimsøy. Foran: Ørjan Olsen, Ranveig Markussen.

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Tjeldsund kommune

Tjeldsund2020hvitbakgrunn 400x307

Den nye kommunen heter Tjeldsund kommune og kommunenummeret er  5412. Kommunen tilhører Troms og Finnmark fylke.

Kommunen har et areal på ca. 814 km2 og har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse

Til venstre det gamle kommunevåpnet for Skånland kommune som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Til høyre den nye Tjeldsund kommunes våpen, blått Antoniuskors på blå bunn.

Skulpturlandskap Nordland

evenskjer304

Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.
Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas


Webløsning ©2011-2016 av Web Norge