volvo viking 485 4a

Johannes Johansen i Sørlavangen med sine to døtre Vibeke og  Eirin i 1968. Bildet tilhører Vibeke Østnes Johansen.

 

johannes014

Johannes Johansen i sin Volvo 465. Bildet tilhører Vibeke Østnes Johansen.

 

Johannes på panseret

Johannes Johansen med sin røde Studebaker, hans første bil. Bildet er tatt i Sørlavangen.

 

Johannes i brøytebilen

Johannes Johansen fra Sørlavangen. Foto: Fred Westerberg. Fra Fremover 8. mai 1982.

 

 lavangen 04

Kristoffer Korneliussen på besøk på gården Gjerdeli i Sør-Lavangen.

 

lavangen 05

Lia i Sør-Lavangen.

 

lavangen 06

Sigurd Slettens barndomshjem Sletta. Bildet tilhører Astrid Østerås.

 

lavangen 07

Sigurd Slettens barndomshjem Sletta. Huset brant i 1990. Bildet tilhører Astrid Østerås.

 

lavangen 02

Den bildeinformasjonen vi har er: fru Hamnevold, Edith Gjertsen.

 

lavangen 08

Jarle Breistrand og Odd Karlsen i 1958.

 

lavangen 09

Torleif Bakkland sitt hus, Solvang under Kvitfjellet. Det var et såkalt bureisningsbruk, bygd i 1937. Familien flyttet ned i 1947 etter at boplikten på 10 år var ute.

 

lavangen 11

Ingbert Mathisen sitter bak rattet i Hartløv Otterå sin 38 mod.Chevrolet.

 

lavangen 01

T5SK heter MK Solvang – eier Søren Jacobsen m.fl. Sørlavangen. Båten var bygget i tre og var 50 fot lang- 16 fot bred – 7 fot dypgående. Motor: Bolinder 32 HK 1917 modell.

 

lavangen 12

Mannskape på MK Solvang. Bak fra venstre: Jakob Hamstad, Andreas Eriksen og ukjent. Midten fra v.: Erling Jakobsen, Albert Hamstad og Agnar Jakobsen. Foran: Johan Breistrand, Johan Hamstad, Søren Jakobsen, Hans? (fra Trøssen?) og Albert Krogh.