header

 evenskjer210  Breistrand ca. 1900(?)

 

breistrand 06

Ca 1900. Foto: ukjent.

 evenskjer261  Breistrandkrysset på 1950-tallet. Her ser vi en av de blå Harstad Opplands-bussene på vei fra Harstad til Narvik. Drosjene er vel fra Fjelldal/Ramsund siden de har W-nummer. Rafaelsenhuset midt i bildet ble under krigen overtatt av tyskerne. I høyre billedkant skimter vi litt av butikken til Gerhard Lian. Mellom husene ser vi Breistrand skole.

evenskjer334

På tur til gudstjeneste i Skånland kirke. Fra venstre: Jakob Hamstad og Søren Jakobsen, Breistrand, Olaug Pedersen, Sætre, Borghild Olsen, Trøsen og Marian Pettersen Lille Skånland. Fra Kom til den hvitmalte kirke. Skånland kirke gjennom hundre år.

 evenskjer287

Fra venstre: Anna Nilsen sammen med barnebarn Herbjørg Breistrand. Anna døde i 1940 så dette bildet er nok tatt i 1938 eller 1939. Anna var oldemor til Gunnar Agersborg som eier dette bildet.

 
evenskjer288
Fra venstre: Rolf Agersborg, Roald Samuelsen, Sæmund Samuelsen, Rudolf
Breistrand og Torbjørn Breistrand. Bildet tilhører Gunnar Agersborg.
 evenskjer289
Påsken 1953 på Durmålstuva. Fra venstre: Martin Buvik, Edgar Kristoffersen,
Liv Jakobsen, Solfrid Samuelsen, Idar Nyheim, Steinar Nyheim, Jon Jakobsen, Gunnar Agersborg, Arnvid Nyheim, Trygve Nyheim og Stein Klausen. Bildet tilhører Gunnar Agersborg.
 
evenskjer326
Sør-Lavangen IL 1948. Foran fra v.: Odd Bakkland, Holger Rødberg, Trygve Nyheim. 2. rekke: Edvard Jakobsen (Putt), Mikal Aas, Jakob Hartviksen. Bakerst fra v.: Annar Tennås, Arnliot Karlsen, Gunnar Aas, Arne Karlsen og Brynjulf Aas. 
evenskjer290
 
Påsken 1953. Utsikt fra Durmålstuva mot Fjelldal og Tjeldsundet.
 
 
evenskjer291

Påsken 1953. Steinar Nyheim og Gunnar Agersborg. Bildet tilhører Gunnar Agersborg.

 

 evenskjer292

 

Fotballtur til Kvæfjord sommeren 1957? Jon Jakobsen til venstre og Idar Johansen. Bildet tilhører Gunnar Agersborg.
 
 evenskjer264
 
Unger på Breistrand ca. 1970. Fra v.: Marit Breistrand, Åse Karlsen, Monika Hansen, Jonny Hansen, Tor-Arne Robertsen, Sigbjørn Karlsen, Ståle Samuelsen, Rolf-Magne Rafaelsen.

 evenskjer269

Gården Vårtun på Breistrand sommeren 1953. Aasta og Sigurd Samuelsen drev med kyr, sauer, geit og høns. De hadde også en hest som het Lenda. Fra venstre: Mary Thorbergsen, Sigurd Samuelsen, Inger Hamnevold (Bergmo), Aasta Samuelsen og Solfrid Robertsen. Foran: Per-Armand Hamnevold.

evenskjer294

Slåttearbeid på gården Vårtun sommeren 1948. Fra v.: Sigurd Samuelsen, Solfrid Robertsen på slåmaskinen, Aasta Samuelsen og ukjent slåttehjelp med datter. På hesten: Mary Thorbergsen.

 evenskjer293

Fisketur til Annamo sommeren 1964. Bilen er Hans Landsholm sin Ford med båten i bagasjerommet. Fra venstre: John Jakobsen, Edgar Kristoffersen, Knut Pernes og Hans Landsholm.

evenskjer296

Sangkoret Vårsol på Breistrand. Stiftet i 1936 av lærer Johan Møller Warmedal. Dette bildet er tatt våren 1944. Bak fra v.: Mikal Rødberg, Tora Margrethe Klaussen, Johan Heimstad, Karin Jakobsen, Arne Karlsen, Herdis Buvik, dirigent Martin Buvik og Harald Samuelsen. Foran fra v.: Lovise Olsen, Jerlaug Dragvik og Torgunn Olsen.

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Tjeldsund kommune

Tjeldsund2020hvitbakgrunn 400x307

Den nye kommunen heter Tjeldsund kommune og kommunenummeret er  5412. Kommunen tilhører Troms og Finnmark fylke.

Kommunen har et areal på ca. 814 km2 og har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse

Til venstre det gamle kommunevåpnet for Skånland kommune som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Til høyre den nye Tjeldsund kommunes våpen, blått Antoniuskors på blå bunn.

Skulpturlandskap Nordland

evenskjer304

Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.
Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas


Webløsning ©2011-2016 av Web Norge