BREISTRAND SKOLE

Skolekretsen omfattet gårdene Lia, Sør-Lavangen, Otterå, Breistrand, Rødberg og Trøssen. Breistrand hadde skolehus før 1890.

Lærere: Fra 1880 hørte Breistrand til Jensen sitt lærerdistrikt. Andreas Hermod Vorren, f. 15/9 1871 i Herøy på Sunnmøre, eksamen fra Tromsø 1891. Etter at han hadde vært lærer i Lyngen 1891-93, ble han lærer på Breistrand. Her var han fra 1894 til 1899 da han flyttet til Harstad. Etter at han ei kort tid hadde vært lærer i Harstad, sluttet han som lærer og tok til som for­retningsmann (var banksjef i flere år). Fra 1923 tok han atter til med skolearbeidet og var internatstyrer i Sørvaranger i flere år. Johanne Pedersen, f. Johansen 25/6 1871 i Trysil, eks. Elverum 1894. Hun var først lærerinne i Moskenes fra 1894. Fra 1896 var hun lærerinne ymse steder i Trondenes. Fra 1899 var hun i Breistrand krets. I 1900 hadde hun 1 års permisjon for ii holde skole i Trysil. Hun kom tilbake til Trondenes og var lærerinne her i 40 år. I si første skoletid hadde hun flere kretser (f. eks. Gressholman, Steinsland og Trøssemark). Sammen med mannen, Oluf Pedersen, ryddet og bygde hun seg hjem på Sætre i Trøssen. Her fikk de etter hvert flere husdyr. I tillegg til lærerarbeidet og husmoryrket hadde hun tid og krefter til å ta lærerkurs og være med i foreningsarbeid m. m. Hun sluttet skole­arbeidet 1936. Da ble senere stortingsmann Møller Varmedal, Vestfold, lærer Breistrand. Johanne Pedersen døde 25/10 1956.

Lærere etter krigen (ikke komplett):

Gyda Krogh ca 1950

Stokland, ca 1950

Sonja Johansen 1958-1959

Gretha Hirsch – høsten 1957

Turid Michelsen

Anders Henriksen

Lars Einejord

Oddlaug (Bitten) Hansen

Astrid Storli ca 1960-1962

Ruth Olsen, 1962-1964

Anna Hansen

Walter Andreassen

Sigve Botnmark

Per Midtun

Per Jan Pedersen

breistrand skole

breistrand 05

Johanne Johansen fra Myrsjøberget i Trysil. Hun var lærerinne og fikk stilling ved Breistrand skole i ca 1895. Søsteren var også lærer i Nord - Norge. De ble gift med hver sin bror fra Kirkefjord, Reine. Johanne og Oluf Pedersen kjøpte gården Sætre i Trøssen. Eldste datter Ingrid giftet seg med Magnus Utnes d.e. Og kjøpte gård i Kvitfors. Datteren Petra giftet seg med Ingbert Hartviksen, Lille Skånland og yngstedatter Oddlaug reiste sørover, giftet seg, bodde i Drangedal hvor hun drev sin tannlegepraksis. Gården Sætre eies idag av Hanne Otterå og Pål Johansen

evenskjer116

Håndarbeidsgruppa ved Breistrand skole 1958/59. Før den niårige grunnskolen ble innført, hadde de forskjellige skolene to ukers sløyd for guttene og handarbeid for jenter fra 4. til 7. klasse. Sløydbenker og verktøy ble fraktet fra skole til skole, og ofte var det en lærer som hadde all formingsundervisningen.Her har vi håndarbeidsgruppa ved Breistrand skole 1958-59. Foran fra venstre: Elin Samuelsen, Gerd Johansen, Inger Hamnevoll, Unni Israelsson og Jorunn Samuelsen. Bak: Maifrid Johansen, Olaug Fagerli, lærer Sonja Johansen, Inger Israelsson, Kjærlaug Hamstad, Annie Otterå og Solfrid Tennås.

evenskjer271

Småskolen på Breistrand 1958/59. Bak fra venstre: Per-Oluf (Pelle) Israelsson, Hans Peter Ryeng, Sonja Sletten, Turid Lie, Ragnhild Otterå og Jorid Salberg. Foran: Oddvar Rødberg, Osvald Rafaelsen, Per-Armand Hamnevold, Eli Kristin Samuelsen og Gretha Andersen.

evenskjer253

Noen av guttene på Breistrand skole på slutten av 1950-tallet. Lærere er Sonja Johansen og Lars Einejord. Tror de tre guttene fra venstre er: Annar Salberg, Per Asbjørn Rødberg og Per E. Samuelsen.

breistrand 17

Forran fra venstre Unni Israelsson, Inger Israelsson ses så vidt, Elin, Ragnhild Otterå, Annie Otterå, Olaug Fagerli, Jorunn Samuelsen,Inger Hamnevoll, Gerd Johansen, Maifrid Johansen, Solfrid Tennås og Kjerlaug Hamstad. Bak: Kristoffer Rusten Arne Rafaelsen,Jarl Annar Samuelsen ?, Ulrik Pettersen, Per Asbjørn Rødberg, kanskje Oddvar Rødberg,Tommy Israelson,Per Eivind Samuelsen, Sonja Johansen.

breistrand 02

Breistrand skole skoleåret 1979/80.Bak fra venstre: Stig Sletten (delvis skjult), Geir Nyheim, Oddne Lian, lærer Per Jan Pedersen, Bjørn Samuelsen, Håvard Karlsen og Torstein Karlsen. I midten: Dagfinn Hamstad, Aina Jakobsen, Rune Hansen og Linda Iren Aas. Foran: Ivar Nyheim og Bjørn Tore Sørensen. Bildet ble utlånt av Gerd Rødberg