header

 

Vi vet svært lite om de første butikkene på Evenskjer. Det eneste vi har sikre opplysninger om er samvirkelaget. Vi håper derfor noen av dere der ute kan hjelpe oss.

På 1700-tallet var nærmeste handelssted i Breivika sør for Harstad. Det var dit en måtte dra for å handle større ting (jfr. drapet på de to sameguttene fra Kleiven som hadde vært i Breivika for å kjøpe julebrennevin til sin mor).

Etter hvert vokste det frem et stort handelssted på Sandtorg,  og da ble det kortere vei for skånlendingene å ro over sundet til Sandtorg for å handle. Spesielt den første tiden på 1800-tallet, med den legendariske Rasmus Christensen som eier og driver av Sandtorg handelsleie. I hans tid var Sandtorg det suverent viktigste handelssted i Trondenes og ett av de største i hele Hålogaland.

For de som vil vite mer om Rasmus Christensen og Sandtorgholmen, anbefaler jeg romanen "Koffardikapteinen" av Britt Karlsen. Her er det mye lokalhistorie.

Rasmus Christensens sønn som overtok Sandtorg, hadde ikke de samme egenskaper som sin far, og det gikk fort nedover med handelsstedet. Dette førte til at det vokste opp nye handelssenter rundt omkring, også på Evenskjer.

I 1867 drev Mikkel Evertsen handel fra en galeas på vegne av Rasmus Tonning Lund. Det var klippfisktørking på bergene på Skjærravalen som hadde ført dem til Evenskjer.

Om handelsstedet Evenskjer kan du lese mer om under Skjærran.

Hjørnet

Når tid den første handelen startet opp i sentrum av Evenskjer (Hjørnet), vet vi lite om. 

DYRVIKHØGDA

Allerede før år 1900 hadde Marie og Endre Ekrem startet landhandel på Lille Skånlands side av Dyrvikhøgda. Her overtok senere sønnen Othelius Rikard Ekrem og hans kone Trine Ekrem butikken. I 1944 solgte de eiendommen til Frithjof Killie, og da overtok sannsynligvis Hjørdis Schjelderup og hennes søster butikken.

evenskjer385

Butikken til Ekrem i Dyrvikhøgda.

evenskjer386

evenskjer388

Vareutvalget hos Ekrem 1900.

evenskjer258

Halvorsens Dagligvarer i 1988. I midten det gamle btgget til fru Schjelderup.

Etter kort tid flyttet de butikken til Sverre Grimstads hus på Hjørnet. Her hadde det vært butikk i mange år, men jeg vet ikke hvem som startet den butikken, Fru Schjelderup bygde ny butikk sammen med sin mann Trygve (der ICA ligger i dag), og de flyttet driften dit. I 1969 solgte Hjørdis Schjelderup butikken til Olav Halvorsen, og butikken skiftet navn til Halvorsens Dagligvarer.

Ovalda og Sverre Grimstad fortsatte da med butikken på Hjørnet.

Untitled-3

Annonse fra 1946.

Allerede før krigen hadde Borghild Vassvik startet opp med butikk, landhandel. Også Johanna Rasmussen hadde startet kioskdrift på Hjørnet ei god stund før krigen, og der Røvern ligger nå, hadde Helga Johansen drevet manufaktutforretning siden ca 1930. Senere overtok Achim Andreassen og deretter Aslaug Mikkelsen som hadde manufakturforretning til langt ut på 1980-tallet.

Johan Mathiassen og Alfred Rafaelsen hadde også startet butikk lenge før krigen, og de fortsatte til 1945 da samvirkelaget overtok. De holdt til i Johan Mathiassens hus der det senere ble postkontor frem mot år 2000.

.Skånland Samvirkelag

Skånland Samvirkelag er et av mange et­terkrigslag. Det startet sin virksomhet i lei­de lokaler på Evenskjer i 1945. Laget fikk en god start. Den første styreformannen var Fridtjof Killie. Hjalmar Liland fra Alta var den første bestyreren. Han var en solid og dyktig leder. Da gjenreisningen i Finn­mark tok til, sluttet han i 1946 for å gjen­oppta sin tidligere stilling i Alta S-lag. Skånland S-lag hadde flere bestyrere etter hvert.

evenskjer145

I 1974 besluttet styret å kjøpe tankbil for distribusjon av fyringsolje til forbruker­ne. Samme året besluttet man å skifte alle lås i bygget, da det var mistanke om at uvedkommende var i besittelse av nøkler. 1978 ble det besluttet å bygge tilfluktsrom i forbindelse med nybygg og de økonomis­ke forhold ble drøftet. Nybygget ville koste 1,2 mill. kroner. Samme året ble to damer sendt på kurs i forbindelse med at man vil­le starte en kooperativ kvinneforening, men den kom aldri i gang.

Kredittsalg hadde vært tema i flere sty­remøter Det var nok like tungt for dette styret å fatte en endelig beslutning, som det var for styret i større lag. Etter et un­derskudd for 1984 på kr 230.856 var frem­lagt, gjorde styret vedtak om kontant han­del fra 1.7. 85.

Skånland Samvirkelag hadde en liten avdeling i Sørlavangen. Omsetningen gikk stadig ned og personalet ble flyttet mellom avdelingene. Dette bidro til de svake driftsresultatene som oppsto i årene etter 1984. Laget forsatte å gi 2% kjøpeutbytte også en periode hvor regnskapet viste un­derskudd. Men i styremøte først på året 1985 har styret etter en del drøftinger kommet til at det ikke kan betales ut noen form for bonus for dette året. Informasjo­nen ble gitt til de som har levert kjøpemer­ker — og de som spurte om dette.

I 1986 tok styret kontakt med Harstad Samvirkelag gjennom NKL, med tanke om sammenslåing. Laget hadde i flere år hatt svak drift. Det var ikke foretatt av­skrivninger slik vedtektene påbød. Dette måtte kompenseres før Harstad Samvirke­lag kunne overta og NKL måtte dekke inn den manglende kapital. Ved fusjonen med Harstad Samvirkelag den 1. januar 1987 var Roald Hakvåg styrets formann. Nest­formann, Ottar Lomås, spilte en viktig rol­le ved forhandlingene. Ekstraordinært medlemsmøte ble holdt 16. juni 86. Etter en del debatt ble det holdt skriftlig avstem­ming. 57 stemte for sammenslutning, 1 stemte mot sammenslutning og 3 stemmer var blanke. NKL var representert på møtet med Arne Sneve og Ulf Holm Hansen.

 

Fra å være en «landhandel» som hadde «alt» ble hovedbutikken omstrukturert til en Prix som åpnet 19. januar 1989. Filialen i Sørlavangen ble avviklet den 31.12. 1988.

Johan Simonsen fra Målselv var bestyrer ved Skånland Samvirkelag fra tidlig 1950-tall og en mannsalder fremover.

Bokhandel papir

Rett over gaten for Samvirkelaget lå et lite hus som Trygve Nibe eide. Her var det butikk en periode. Trygve Nibe drev elektrisk forretning. Om det var på Skjærran eller i dette huset, har jeg ikke fått klarlagt ennå.

nibe

På slutten av 1950-tallet drev Nibes datter Bokhandel og papirforretning mm i huset tvers over Samvirkelaget. Jeg kan huske at jeg leverte en klokke til reparasjon, og jeg tror den ble sendt til urmaker på Mo. Så det tok jo sin tid. Kan også huske at jeg kjøpte min første singelplate der høsten 1959, "Living Doll" med Cliff Richard og Trhe Drifters(senere The Shadows)-

Pedersens kafé

pedersens_kafe

Evenskjer Gjestgiveri er nærmere omtalt på en av bildesidene.

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Tjeldsund kommune

Tjeldsund2020hvitbakgrunn 400x307

Den nye kommunen heter Tjeldsund kommune og kommunenummeret er  5412. Kommunen tilhører Troms og Finnmark fylke.

Kommunen har et areal på ca. 814 km2 og har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse

Til venstre det gamle kommunevåpnet for Skånland kommune som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Til høyre den nye Tjeldsund kommunes våpen, blått Antoniuskors på blå bunn.

Skulpturlandskap Nordland

evenskjer304

Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.
Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas


Webløsning ©2011-2016 av Web Norge