Her vil du finne bilder fra Evenskjer og omegn...

evenskjer1970

Evenskjer på slutten av 1960-tallet

 

evenskjer10-utsnitt

Utdrag fra bildet over. Har merket av en del hus som er borte eller forandret funksjon. 1) "Grishuset", hørte til meieriet. 2) Skånland Meieri med sin høye pipe. Brant på slutten av 1970-tallet. 3) Huset til Severin Larsen, også kalt Dollar-Larsen. 4) Huset til Olav Hansen. 5) Vaskeriet til Nils Nilsen. 6) Smia til Henry Paulsen, som han senere bygde bolig i 2. etasje i.

7) Huset ble bygd av Konrad Andersen Senere overtatt av Henry Richardsen. 8) Telegrafen til fru Richardsen.

 

evenskjer-1920-2

Evenskjer på 1920-tallet.

 

evenskjer-1920

Evenskjer på 1920-tallet

 

evenskjer-skjerran

Handelssenteret Evenskjer, Skjærran, tidlig på 1900-tallet. I bakgrunnen det enda eldre handelsstedet Sandtorgholmen.

 

evenskjer-skole

Gammelskolen hvor de fleste av oss skånlendinger gikk i 7 eller 8 år (framhaldskolen). Til venstre for skolen ser vi gården til Olav Åsli.

 

evenskjer-kirke

Tidlig på 1900-tallet. Kirken bygd 1900, Det lille huset til høyre for kirken ble bygd av min oldefar Anders Eberg Johannesen i 1875. I bakgrunnen Klaus Grimstads hus som ble bygd enda tidligere. Begge disse hus står ennå, om enn i dårlig forfatning. Den store bygninga er gjestgiveriet som brant i 1955(?).

 

evenskjer-handel

Handelsstedet Evenskjer tidlig på 1900-tallet. Til venstre fjøsen til Nibe. Senere bygde Trygve Nibe nytt våningshus.

 

evenskjer-sangerstevne

Sangerstevne på Evenskjer under krigen (1941). Helt til høyre ser vi huset til Skille, til venstre for det ligger den gamle bygningen til Sørbygden sparebank. I bakgrunnen ser vi Kleiven.

 

evenskjer01

Fra sangerstevne under krigen. Vi ser nedover mot "Skjærran". Til venstre huset til Maren Paulsen. Hennes mann drev smie, og senere bygde han ny smie litt nedenfor. Senere overtok sønnen Henry Paulsen smia, og han bygde bolig i andre etasje. Maren Paulsens hus ble senere flyttet og står i dag ved siden av Essostasjonen på Evenskjer. Det store, hvite huset til venstre var fjøs til gården Evenskjer. På 1950-tallet var det snekkerifabrikk der. Det var en som het Bakken som drev fabrikken, og til hjelp hadde han en ved navn Larsen fra Vesterålen. Bak snekkerifabrikken bodde Trygve Nibe med familie. Helt ytterst til venstre var det en periode etter krigen radiostasjon, jeg kan ennå huske de høye mastene der. I dag er dette fine området fullstendig borte, kun en stor søppelfylling er igjen. Helt til høyre har vi dampskipskaia med Nibes ekspedisjonsbrygge. Senere ble det også bygd materiallager og nye kontorer på denne siden av brygga. Det lille grå huset midt i bildet var opprinnelig bakeri. Vi som vokste opp på 1950-tallet husker det som Kristoffer Korneliussens posthus. Her var det posthus helt til det ble flyttet opp i sentrum rundt 1960. Når Tovikbussen og Ramsundbussen kom fra Harstad kl. 16.15, var Korneliussen og hentet posten der. Så dro han den ned til Skjærran, om vinteren på slede og om sommeren med handvogn. Det fulgte alltid med  mange mennesker nedover. Mens Korneliussen sorterte posten, satt man så ute på benker i et slags venterom og ventet. Det var særlig mange av de eldre mannfolkene som var der. De ventet spent på brev fra sønnene sine som var spredt på båter rundt i verden. Gamlingene var glad i å fortelle, og vi unger fikk høre mange spennende historier. Det var en leksjon i lokalhistorie som få andre fikk oppleve. Dessverre tenkte vi ikke da på å skrive ned disse fortellingene. I vika til høyre bygde Nils Nilsen vaskeri på 1950-tallet. Denne vika gikk under navnet Banvika. Bakgrunnen for dette var at min oldefar Anders Eberg Johannesen visstnok hadde funnet et barnelik der. Bergene nedover mot kaia ble flittig brukt til tørking av klippfisk.

  

evenskjer26

Fra sangerstevnet under krigen.

 

evenskjer49