evenskjer42

 

evenskjer43

 evenskjer277

evenskjer80

 evenskjer21

Utenfor meieriet. Skånland meieri var en viktig hjørnesteinsbedrift på Evenskjer. Her var det 5-6 personer ansatt i melke- og osteproduksjon, tre personer på kontoret og en person i  melkeutsalget. Opprinnelig ble melka levert med hest, men etter hvert overtok lastebiler. Hver morgen kom det tre biler. Fra nordbygda, Tovik, Sandstrand osv kom Erntsen, senere Bølgen med sin lastebil. Fra markebygda kom Ole Henriksen og fra Fjelldal, Sørlavangen, Breistrand osv. kom ? Karlsen. De kom inn til forskjellig tid, slik at det ikke skulle hope seg opp. Det var et tungt arbeid for de ansatte på meieriet når melka skulle tømmes og veies. De bar inn spannene til hvert bruksnummer, tømte den i et kar hvor melka ble veid. Resultatet ble nøye ført inn i en protokoll. Etter hvert kom det spesiallaget transportbånd som førte spannene inn til veiekaret. Da var det bare å ta av lokket, tømme melka opp i karet og snu spannet, sette det opp ned på en nytt samlebånd hvor spannene ble nøye vasket og ført ut til bilen igjen. Det var ei hektisk tid disse to morgentimene det stod på. Etter melkeveiinga gikk de ansatte i gang med å pasteurisere melka, lage kulturmelk, fløte, rømme og ikke minst å yste ost. Osten fra Skånland Meieri var meget god, og meieriet vant flere førstepriser ved forskjellige utstillinger. Skånland Meieri ble senere slått sammen med Harstad Meieri, og virksomheten stoppet opp sommeren 1966. Etter dette ble bygget brukt til forskjellige slags voksenopplæringstiltak, bl.a. snekkerkurs. Meieribygningen brant senere (rundt 1980?). På dette bildet fra 1930-tallet ser vi Asbjørg Brun (f. Anderse) til venstre. Hvem mannen på hestevogna er, vites ikke. I venstre billedkant ser vi litt av Olav Hansens hus. Dette huset er revet for mange år siden.

evenskjer20

"Hjørnet" 1956-57. Den lille kiosken ble drevet av Johanna Rasmussen fra Kleiven. Som hjelp hadde hun sin søster Marie. Så overtok Borgthild Vassvik kiosken før Olav Halvorsen kjøpte den i 1954. Etter noen år rev han kiosken og bygde ny, slik at det gikk an å gå inn og handle. Olav Halvorsen drev kiosken i mange år, og rundt 1970 overtok han butikken til Hjørdis Schjelderup som vi ser  røstet av i venstre billedkant. Denne butikken er blitt utbygd flere ganger, og i dag er det ICA som driver den. Bolighuset til fru Schjelderup som vi så vidt ser over undertegnedes arm, er nå også en del av butikken. Kiosken er revet for mange år siden

 evenskjer35

Kiosken tidlig på 1950-tallet

evenskjer36

Frelsesarmeen opprettet korps på Evenskjer 6. august 1922. De kjøpte fabrikkbygning av Einar Bruun og ominnredet den til møtelokale og beboelsesrom. U(nder krigen ble huset rekvirert av tyskerne. Frelsesarmekorpset på Evenskjer ble nedlagt i 1965. I 1995 ble huset solgt til Lions Club, Skånland.

evenskjer38

Skånland meieri var en viktig arbeidsplass for stedet Evenskjer med mange ansatte. Det ble bestemt tidlig på 1920-tallet at det skulle bygges meieri.16. juni 1924 tok meieriet imot den første melkeleveransen. Den første bestyrer var Hans Vægger. Skånland Meieri ble slått sammen med Harstad meieri, og sommeren 1966 opphørte driften på Evenskjer. Bygget ble senere brukt til vokseopplæringstiltak, og det brant rundt 1970.

  

evenskjer39

Tørking av klippfisk på bergene nedover mot Skjærran på 1920-tallet. Bergene hadde sine navn: Storberget, Krambuberget og Vestberget. I dag er disse bergene borte under fyllingen. Fisken ble lagt tett utover bergan om morgenen, og om kvelden ble den lagt i store stabler.

 

evenskjer250 

 

evenskjer260

Agnes Svendsen var jordmor i Skånland i 40 år. Hun bodde i Bø-svingen. Her er hun fotografert ved siden av sin Opel Record Olympia 1954-modell, registreringsnummer X-2086

 

evenskjer259

Her er den første bilen til jordmor Agnes Svendsen. Det er en Ford Eifel 1937-modell. Sjåfør er Agnes Svendsens mann, Sverre Svendsen. Han var fra Møre og Romsdal, men hans mor var fra Evenskjer, søster til (Adolf) Bernhof Andersen.