evenskjer176

4. og 5. klasse Skånland skole våren 1951. Bak fra v.: Elsa Olsen, Aud Knutsen, Helene Marthinsen, Jorunn Arnesen, Eivind Vassnes, Evald Olsen, Arnt Jakobsen, Henning Normann. Foran: Kjell Hansen, Turid Norås, Sylvia Bertheussen, Julie Magelsen, Asbjørn Pettersen, Gunnar Myklevold, Kurt Marthinussen. Lærer Marna Løkstad står bakerst.

19530000_Atles_skoleklasse_1953

6. og 7. klasse ved Skånland skole 1953. Vi har fått bildet fra Atle Svendsen, og han sier at de var bare 4 elever da de begynte i 1. klasse i 1946. Første rekke ,fra venstre: Wenche Magelsen (6. kl.) , Liv Olsen (6. kl.) , Annfrid Vassnes  (6. kl.) , Rita Melchiorsen (6. kl.)  , Solveig Olsen  (6. kl.) ,Kirsten Nordmanseth (6. kl.). Andre rekke , fra venstre: Tor Pettersen (6. kl.) , Karstein Olsen (6. kl.) , Atle Svendsen (7. kl.), Gunnar Myklevold (7. kl.) , Asbjørn Pettersen (7. kl.), ? Risan. Til høyre : Åge Kanstad. Jorunn Arnesen var fraværende da bildet ble tatt.

  

evenskjer79

Dette bildet er tatt i et friminutt i 1952. Det er elever fra forskjellige klasser. Helt til venstre med ryggen mot har vi Bjørn Grøneng som ennå ikke hadde begynt på skolen.. Foran fra venstre: Torild Brun, Anne Grethe Gjertsen, Turid Vassnes, Synnøve Snellingen, Rønnaug Killie og Elsa Raftsjø. Bak fra venstre: Liv Vargren, Arnfrid Vassnes, Hergunn Johansen, fru Kanstad, Kirsten Alise Normanseth, Solveig Olsen, Wenche Magelsen og Unni Larsen. Helt bakerst skoleinspektør Åge Kanstad.

 

ski

Skidag på slutten av 1950-tallet. For meg ser det ut som bildet er tatt i "Amandusbakken"? Bak fra venstre: Klaus Grimstad, Bjørn Jakobsen, Leif Aspenes, Asbjørm Myklevold, Per Andersen, Karl Erik Larsen, Odd Jarle Olsen, Norvald Høgtun, Reidar Kristiansen, Arne Falkor Nygård og Tore Johansen. Foran: Sonja Myrstad, Wenche Melchiorsen, ”Lillegull” Magelsen, Turid Vassnes, Rønnaug Killie, Elsa Raftsjø, Herdis Warberg, Anne Grethe Gjertsen, Rigmor Nibe og Torild Brun.

 

evenskjer77 

3. og 4. klasse ved Skånland skole 1952. Foran fra venstre: Unni Larsen, Hergunn Johansen, Solveig Olsen, Annfrid Vassnes og Kirsten Normannseth. I midten: Wenche Magelsen, Harald Johansen, lærer Sonja Johansen, Tor Killie, Liv Olsen. Bak: Hermod Fagermo, Arvid Amundsen, ukjent, ukjent, Vidar Kirkhaug (?), Tor Pettersen, Karstein Olsen og Arvid Risan. Helt bakerst Hans Nygård.

 

skole6

4. og 5. klasse på besøk til Trondenes kirke 1957. Lærer Sonja Johansen. Bak fra venstre: Wenche Melchiorsen, Tore Johansen, Arne Håkon Fredly, Bjørn Jakobsen, Elsa Raftsjø, Brit Nordahl. Midterste rekke: Norvald Olsen (Høgtun), Arne Nygård, Olav Andersen, Synnøve Snellingen, Torild Brun, Rønnaug Killie. Foran: Sigvard Magelsen, Viggo Løslett, Bjørn Dynna, Kyrre Melchiorsen, Birgit Myrstad.

 

evenskjer118

Dette bildet er sannsynligvis tatt våren 1959. Denne klassen gikk ut av 7. klasse ved Skånland skole dette året. Fra venstre: Leif Aspenes, Tore Johansen, Norvald Høgtun, Arne Falkor Nygård, Per Eivind Stabell Horn, Asbjørn Myklevold, Torild Brun, Rønnaug Killie, Elsa Raftsjø og Wenche Melchiorsen. Lærer Åge Kanstad.

skole3

6. og 7. klasse ved Skånland skole 1959/60. Lærer er Åge Kanstad. Han var også skoleinspektør og organist i Skånland kirke. Bak fra venstre: Gunn Fagereng, Birgit Myrstad, Brit Nordahl, Torhild Warberg, Liv-May Kaspersen, Gunn Aspenes. I midten: Arne Håkon Fredly og Arvid Jakobsen. Foran: Olav Andersen, Håkon Brun, Geir Jakobsen, Kjell Otto Myklevold, Annar Mathiassen, Tom Hansen (heter Landemoen i dag), Viggo Løslett