skoletur

Skoletur til Narvik i 1962.Bak fra høyre: sjæføren, Nils-Olav Mathiassen, Elsa Skogstad, Bjørn Grøneng, Inger Marie Fredly, Elsa Jensen, Åshild Vargren, bak Ingjerd Høgtun, Jostein Nordahl, bak Dag Vorren, Brynjulf Andersen, ?, Berit Kleiven og Rita Brun bak. Foran fra v.: Jens Johansen, Halvor Jensen, Kolbjørn, Skånhaug, Nancy Farstad, Magnar Gjertsen, Verna Bertheussen bak Magnar, ?, Turid Vivoll, ?, Rannveig Mikkelsen.

skole7

4., 5., 6. og 7. klasse ved Skånland skole på tur til Trondenes kirke juni 1961. Lærere er Åge Kanstad og Harald Normann. Elevene er bakerst fra venstre: Kjell-Otto Myklevold, Håkon Brun, Olav Andersen, Torhild Warberg, Liv-May Kaspersen, Eva Fagereng, Dagfinn Karlsen, Rita Brun. I midten: Gunn Fagereng, Inger-Marie Fredly, Ingjerd Høgtun, Elsa Skogstad, Karin Knudsen, Åshild Vargren, Ann-Synnøve Mathisen, Else Jensen, Werna Bertheussen. Foran: Synnøve Markussen, Berit Kleiven, Nils-Olav Mathiassen, Geir Myrstad, Magnar Gjertsen, Brynjulf Andersen, Oddmund Skogstad, Turid Vivoll, Dag Volden, Kolbjørn Skånhaug, Bjørn Grøneng, Nancy Farstad.

 

evenskjer485

6. og 7. klasse 1961/62. Fra venstre: Geir Jakobsen, Bjørn Grøneng, Nils Olav Mathiassen, Karstein Johan Jensen, Lars Kleiven, Dagfinn Karlsen, Terje Olsen, Dag Volden, May Eriksen, Nancy Farstad, Berit Kleiven, Synnøve Markussen og Verna Bertheussen. Foran Ingjerd Høgtun, Rita Brun, Ann Synnøve Mathisen, Elsa Skogstad, Else Jensen, Eva Fagereng, Inger Marie Fredly, Janne Fagerheim, Signy Sørensen, Karin Knudsen og Åshild Vargren. Dette var første året elever fra Steinsland gikk på Skånland skole.

 

evenskjer58

1. klasse ved Skånland skole fotografert 1. november 1961. Lærer er Hilda Kanstad. Alle fornavnene står på tavla, men jeg er litt usikker på noen av etternavnene, så her trenger jeg litt hjelp. Foran fra venstre: Janne Olsen (?), Ellen ?, Kristin Kanstad, Jenny Aas og fru Kanstad. Bak: Helge Bertheussen, Øystein Paulsen, Knut ?, Torgeir ?

 

 

evenskjer384

2. og 3. klasse 1966/67. 1.rekke fra venstre: Knut Mathisen, Bernt Otto Tande, Ketil Larsen, Arvid Pettersen, Finn Henning Normann, Jan Harald Johansen, Agnar Hansen.   2rekke fra venstre: Wenche Dahl, Mai Grøneng, Ann Karin Normann,Jorunn Henriksen, Evy Ann Rasmussen,Hild Tove Tande, Ann Eilin Hansen, Anne Aspenes.  3.rekke fra venstre: Ivar Paulsen, Jarle Warberg, Hilda Kanstad, Jan Geir Olsen, Tor Arnold Ludviksen.