evenskjer41

Tyske soldater på Skjærran under krigen

 

kat45691a

Fra krigen. Bildet viser Nibemarka med Jenny Fredheim sitt hus til venstre. Videre mot høyre har vi Skillehuset og Skånland Meieri. Helt til høyre Grisehuset. I forgrunnen ligger noen bølgeblikkplater. Det er sannsynligvis polske soldater i forgrunnen

 evenskjer33

Østerrikske soldater under ridetrening på "Samvirkelagstomten" på Evenskjer. Stallen sees i bakgrunnen til venstre. Det var stasjonert et kompani med 2-300 hester her.

833294_hfe1ae9d10e39a188c594_v1240501214_647x

Tyske soldater på Skjærran. Posthuset yil Kristoffer Korneliussen midt i bildet.

evenskjer32

Luftvernkanon fra krigen med Skånland skole i bakgrunnen. Engelskmennene brukte disse for å forsvare den provisoriske flyplassen som ble laget på Evenskjer i 1940. Denne var et sentralt bombemål for tyske fly. Flere hus ble ødelagt. Henning Normann, f. 1920, ble såret av en bombesplint og døde 30. mai 1940. Til tross for et omfattende bombardement var han og en engelsk soldat de eneste som ble drept.

skole5

Skolebarn samlet rundt en av luftvernkanonene utenfor Skånland skole.