header

På Lille Skånland, gnr. 15, bnr. 13 (Kristoffer Knudsens gård) har det vært et fornminne, en gravhaug som nå er fjernet. Under pløying ble det funnet et ubrent lik av uvanlig størrelse (leggbeinet nådde midt opp på låret til en vanlig mann). Det var slett ikke uvanlig at det var såkalte ”kjemper” i gamle dager. Vi kjenner alle til Stor-Johan Arnt fra Alsvåg i Vesterålen (født i Kabelvåg 1859). Sammen med liket ble det funnet et enegget sverd på 34 cm som er levert inn til Tromsø Museum. Der er ingen spor etter grava i dag.

Graven lå på eng, i overgang mellom vesthelling og flatmark med utsyn sørover Tjeldsund.

Graven lå 30 m SV for driftsbygningen på bnr 12 (Tonning Larsens gård). I graven lå et enegget jernsverd, 34 cm langt. Sverdet ble innsendt av lensmann Strøm i 1875.

 

 storjohan

Storjohan Arnt var født i Kabelvåg i 1859, men han vokste opp i Alsvåg i Vesterålen. Her er han sammen med en "normal" mann. Johan Arnt var 2, 14 m høy,  brystmålet var på hele 160 cm og han veide 177 kg. Kanskje var kjempen på Lilleskånland på denne størrelsen?

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Tjeldsund kommune

Tjeldsund2020hvitbakgrunn 400x307

Den nye kommunen heter Tjeldsund kommune og kommunenummeret er  5412. Kommunen tilhører Troms og Finnmark fylke.

Kommunen har et areal på ca. 814 km2 og har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse

Til venstre det gamle kommunevåpnet for Skånland kommune som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Til høyre den nye Tjeldsund kommunes våpen, blått Antoniuskors på blå bunn.

Skulpturlandskap Nordland

evenskjer304

Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.
Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas


Webløsning ©2011-2016 av Web Norge