Frelsesarmeen i Skånland startet opp på Evenskjer 6. august 1922. Korpset ble opprettet etter oppdrag fra Frelsesarmeen i Harstad ved major Holm. De kjøpte et hus nede ved Kleivaelva. Dette huset var bygd av Einar Bruun. Han drev snekkeri- og møbelfabrikk der. Etter at de solgte huset til Frelsesarmeen, flyttet de til Harstad hvor han startet Bruuns møber som sønnene Fridtjof og Leif Bruun drev videre. Huset med innredning ble solgt for 46.000,- kroner. Den første sjefen for korpset var kaptein Aasbreien fra Ringsaker.

Under andre verdenskrig ble lokalet ledet fra Sandtorg. Etter krigen ble lokalet reparert og virksomheten gjenopptatt på Evenskjer. Dette varte til 1965 da korpset på Evenskjer ble nedlagt. Siden da har Frelsesarmeens korps i Harstad  hatt ansvaret for virksomheten. I 1995 ble lokalet solgt til Lions, Skånland, men Frelsesarmeen fikk fortsatt lov til å holde møter der.

evenskjer266

Fra Frelsesarmeens 60-årsjubileum 8. september 1982.