header

Jeg sitter med en festekontrakt fra 1922 foran meg. Den gjelder det gamle poståpneriet som vi husker Kristoffer Korneliussen hadde nede på Skjærran.

Festekontrakten viser at bygget ble bygd som ”bakeributikk og cafebygning” som tilbygg til bakeriet (bygget til venstre) på Hans Olav Lunds eiendom, Evenskjer, gnr. 16, bnr. 7 på Skånland store. Det var baker Sigurd Brun som bygde det lille huset i 1919.

Festekontrakten ble underskrevet i 1922, og den bortfestede parsell var på 150 m2. 

posten19. desember 1927 kjøpte Kristoffer Korneliussen huset, og han drev poståpneri der frem til han gikk av med pensjon i 1959. Posthuset ble da flyttet opp til huset til fru Mathiassen, hvor det var i mange år. Jeg er litt usikker på om posten ble flyttet før Korneliussen sluttet. Etter Korneliussen overtok Mikkelsen.

Kristoffer Korneliussen ble fast konstituert som poståpner ved Evenskjer poståpneri 1. Januar 1923. Hvor han hadde poståpneri før han kjøpte det gamle posthuset vet jeg ikke, men det var nok på Skjærran et sted.

Bakeribygningen kan ikke jeg huske, så den ble nok revet like etter krigen?

evenskjer196

Kristoffer Korneliussen (1890-1976)

Gårdbruker og poståpner. Spilte en fremtredende rolle i det offentlige liv i bygda. 26 år gammel ble han valgt inn i daværende Trondenes herredsstyre. Skolestyreformann i Skånland kommune i en årrekke, varaordfører i den nyopprettede Skånland kommune 1926. Han har hovedæren for at Skånland ble den første landkommune i Troms med skoleinspektør (1937). Kongens fortjenstmedalje i gull.

 

Litt posthistorikk om poststedet Evenskjer:

EVENSKJÆR poståpneri, på Skaanland, i Trondenes herred, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.1.1892 med 2 ganger ukentlig båtforbindelse til/fra Sandtorv poståpneri. Sirk. 1, 15.1.1892.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postktr. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.7.1939 skrevet EVENSKJER. Sirk. 21, 23.6.1939.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.7.1982 endret til postktr. B. Sirk. 23, 23.6.1982.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 9440 EVENSKJER tildelt postnr 9439.

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Tjeldsund kommune

Tjeldsund2020hvitbakgrunn 400x307

Den nye kommunen heter Tjeldsund kommune og kommunenummeret er  5412. Kommunen tilhører Troms og Finnmark fylke.

Kommunen har et areal på ca. 814 km2 og har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse

Til venstre det gamle kommunevåpnet for Skånland kommune som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Til høyre den nye Tjeldsund kommunes våpen, blått Antoniuskors på blå bunn.

Skulpturlandskap Nordland

evenskjer304

Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.
Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas


Webløsning ©2011-2016 av Web Norge