skiferknivInnenfor arkeologien over hele verden brukes navnet "Skånlandskniver" om en spesiell type skiferkniver. Denne typen ble første gang funnet på boplassen Lasletta på Lille Skånland i 1879. Dette var den første kjente steinalderboplassen i hele Troms fylke. Skånlandskniver er buede, eneggede skiferkniver, og de er særlig vanlige i Nord-Norge. De ble brukt som flå- og flensekniver. Spydspissene som ble funnet på Lasletta var av skifer. Det ble også funnet håndverksredskaper som økser og meisler. Bildet viser noen av gjenstandene fra Lasletta, "Skånlandsknivene" øverst til høyre.