header

Altertavla i Skånland kirke

Når en kommer inn i Skånland kirke blir en møtt av den store, vakre altertavlen. Billedmotivet forestiller Jesu oppstandelse og altertavlen ble i sin tid nærmest gitt som gave til menigheten fra kunstneren.

Da den nye kirken ble ført opp på Skånland rundt 1900, kom også spørsmålet om altertavle opp til debatt. En ønsket så gjerne en stor, flott altertavle, men den økonomiske situasjonen tilsa dessverre ikke det. Det ble nedsatt en komité på tre medlemmer, sogneprest Due i Trondenes som formann, fru Trine Ekrem og handelsmann Hans O. Lund, Evenskjer, som fikk i oppdrag å foreslå motiv for altertavlen.

Komiteen enedes om, etter råd fra sogneprest Due, å få utført en kopi av Tiedemans

kjente altertavle i Bragernes kirke i Drammen.

Akkurat på denne tiden, 1898-99, hadde  fru Edvarda Lund, Evenskjer, besøk av sin bror, kunstmaleren Christian Eggen, Trondheim. Han var på Evenskjer for å male en del bilder med motiver fra Nord-Norges vakre natur under vekslende årstider. Med Evenskjer som base malte han fra flere steder, bl.a. fra Skånland, Gausvik og Svolvær.

altertavle

Christian Eggen var født i Trondheim i 1859 og viste tidlig kunstneriske anlegg. I 1880 dro han til München og studerte der i syv år ved kunstakademiet og gikk ut som beste elev av sitt kull. Han vendte så tilbake til fødebyen Trondheim og utførte gjennom årene en rekke arbeider som viser at han var en habil portrettmaler og naturalist.

Etter oppfordring av Hans O. Lund tok Eggen på seg oppgaven å utføre en kopi av altertavlen i Bragernes kirke og reiste i denne anledning nedover til Drammen. Resultatet ble den store vakre altertavlen som pryder Skånland kirke. For dette arbeidet fikk han åtte hundre kroner. Eggen døde i 1927. Flere av hans arbeider har opp gjennom årene vært utstilt i Trondheims kunstforenings faste galleri. Rammen om altertavlen er forarbeidet av snekker Odin Christiansen, som drev verksted på Skånland. Skriftstedet på rammen ved foten av bildet, Johannes 11, 25 «Jeg er Opstandeisen og Livet» ble opprinnelig utført av malerinnen Dagny Rossow, som den gangen bodde på Skånland hvor hennes mann, brigadelege Rossow, virket som praktiserende lege. Rossow fungerte også en tid som organist i kirken.

Altertavlen er et vakkert og verdifullt kunstverk, og motivet: Den seirende Frelseren påskemorgen, gir et sterkt uttrykk for kirkens viktige budskap.

                      Kilde: Kristoffer Korneliussen

 Hvem var så disse tre personene som ble plukket ut i altertavlekomiteen?

Trine Birgitte Ekrem var født i Verdal 1869. Hun kom nordover som guvernante til familien Lund på Skjærran, og giftet seg med landhandler og inderst Othelius Rikard Ekrem på gården Nyborg på Lille Skånland. Det var hans foreldre, Maren Marie og Endre Ekrem som eide gården. I 1944 solgte Trine Ekrem gården til Frithjof Killie for 3500 kroner. Jeg lurer på om den butikken Ekrem drev kan være den som ligger i svingen ved Killie?

Hans Olav Lund eide Skjærran, det som Trygve Nibe senere eide. Han var handelsmann, gårdbruker, ekspeditør og poståpner. Han var gift med Edvarda Jakobine Eggen, og de var begge født i Trondheim, han i 1855 og hun i 1857.

Ove Christian Gude Due, f. i Grimstad i 1856, var altså sogneprest i Trondenes som på den tiden også omfattet Skånland.

De to andre som ble nevnt i forbindelse med altertavlen:

Odin Kristiansen, som laget innrammingen til altertavlen, var snekker og inderst på gården Store Skånland, gnr 16, bnr 25. Han var gift med Katinka Kristiansen, f. Brun. Hun var tante til min far. Gården ble på den tiden eid av Ole Olsen Brun fra Sel i Vågå (forøvrig min oldefar). Det var den gården skoleinspektør Åge Kanstad senere eide.

Dagny Rossow, som malte inskripsjonen på altertavlen, var gift med lege Christian Rossow. De bodde som inderster på gården Soleng, gnr. 16, brn 17, Skånland Store. Det var den gården Jenny Fredheim kjøpte, og senere overtok hennes sønn Herulf Fredheim gården.

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Tjeldsund kommune

Tjeldsund2020hvitbakgrunn 400x307

Den nye kommunen heter Tjeldsund kommune og kommunenummeret er  5412. Kommunen tilhører Troms og Finnmark fylke.

Kommunen har et areal på ca. 814 km2 og har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse

Til venstre det gamle kommunevåpnet for Skånland kommune som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Til høyre den nye Tjeldsund kommunes våpen, blått Antoniuskors på blå bunn.

Skulpturlandskap Nordland

evenskjer304

Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.
Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas


Webløsning ©2011-2016 av Web Norge