bautaen8. juni 1947 ble det avduket en bauta utenfor Skånland kirke til minne om de fra Skånland som falt i krigen 1940-45. Det var sangkoret "Samklang" som tok initiativet til reisningen av minnesmerket. Finansieringen skjedde ved frivillige gaver. Steinen er hogget i J. Hansen Steinhuggeri, Harstad. Relieffplaten er utført av billedhugger Finn Eriksen, Oslo.

Som det går frem av bildene var det samlet en stor menneskemengde for å hedre de falne fra krigen.

Jeg kan nevne at Håkon Andersen var min onkel, bror til min mor, og jeg er oppkalt etter ham.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

bauta  bauta2

 

 

bauta3

 

bautaen2Håkon Merandolf Andersen. Han ble født på Evenskjer 24. januar 1918, sønn av Adolf Bernhof Andersen, f. 1875 på Evenskjer, og Johanna Margrete f. Bruun, 1889 i Tennevik. Håkon hadde skoleskipskurs og var utdannet som radiotelegrafist. Før krigen reiste han ute som sjømann, og ved krigsutbruddet tjenestegjorde han verneplikten på vaktskipet Nordkap. Da Nord-Norge ble oppgitt våren 1940, fulgte han med Nordkap til England. Han tjenestegjorde der på en av marinens mindre, hurtiggående båter. Han søkte senere om å få komme ombord på jageren Svenner for å bli med på invasjonen i Normandie. Svenner ble torpedert på D-dagen, 6. juni 1944, og Håkon var blant de 36 som omkom av en besetning på 240 mann.

 

bautaen1Asbjørn Harr Grøneng. Han ble født 1. oktober 1914 på Skånland, sønn av Andreas Hartvigsen, f. 1877, og Amalie, f. Olsen, 1872. Asbjørn hadde artium. Han var flere turer til sjøs. Under krigen tjenestegjorde han søm sjef på M.L. 210, og omkom da båten ble minesprengt i Den engelske kanal 15. februar 1944, omtalt i Dagbladet 7. juli 1945. Asbjørn var løytnant, og han var bror til framhaldsskolelærer og ordfører Herleif Grøneng.

 

 

 

bautaen3Isak Hoel. Han var født i Ullensaker 2. januar 1907. Han var gift i 1933 med Else Johanne Brødholt. De hadde 3 barn. Isak Hoel kom til Skånland som hjelpeprest i 1939. Han var med i krigen som feltprest. Omkom 1. mai 1940 da D/S Dronning Maud, som førte sanitetsmateriell for Røde Kors, ble bombet i brann av tyske fly i det fartøyet skulle legge til kai i Foldvik i Gratangen.