Matrikkelen 1950 for Steinsland skolekrets

Kvitnes, Steinsland og Djuphavn

Gnr. 12 Steinsland nordre

1 Steinsland nordre Martin Nilsen
2 Steinsland nordre Halfdan Johnsen
3 Steinsland nordre Katrine Tande
4 Steinsland nordre Karly Johnsen
5 Steinsland nordre Karly Johnsen
6 Steinsland nordre Gudrun Eriksen
7 Steinsland nordre Ole Marthinussen
8 Fagerli Sigurd Steinsland
9 Solsletten Hartløv Johannessen
10 Myrvoll Ludolf Olsen
11 Bergheim Ludolf Olsen
12 Knausen Kristine Mortensen

 

Gnr13

Steinsland søndre  
1 Steinsland søndre Nils Gram Olsen
2 Steinsland søndre Arne Sørensen
3 Steinsland søndre Ole R. Olsen
4 Steinsland søndre Martin Svendsen
5 Hesjevollen Robert Mathisen
6 Rindalsheim Arne Sørensen
7 Steinsrud Peder og Sigurd Jensen
8 Skoglund Olaf Olsen
9 Fedreminne Sigurd Jensen
10 Nordbakk Karolius Nilsen
11 Sørgård Robert Mathisen
12 Haugen Martin Svendsen
13 Heimtun Martin Svendsen
14 Soltun Ellif Johansen
15 Grytingen Kristoffer, Marie og Magnhild Normann
16 Vårli Signe Johansen
17 Bergtun Ole Kr. Jensen
18 Fjellvegen Ottar Tande

 

Gnr11

Kvitnes  
1 Kvitnes Karl Tande
2 Kvitnes Ole Jakobsen
3 Kvitnes Ingvald Pedersen
4 Kabeltomten Vågsfjord Kraftselskap
5 Sammenføyd med 2  
6 Sammenføyd med 1